Paieška tinklapyje:
 

Apie mus

Viešoji įstaiga „Žmogus paukštis“ – tai pelno nesiekianti organizacija, įkurta 2007m.

„Žmogus paukštis“ – tai visuomenėje jau žinoma ir pripažinta iniciatyva, dar prieš 12 metų pradėta Vytauto Lapėno, su tikslu suvienyti aviacijos bendruomenę, sukviesti jaunus žmones, organizuoti įvairius aviacijos renginius, varžybas ir skleisti visuomenėje aviacijos dvasią.
Pagrindinis viešosios įstaigos „Žmogus paukštis“ veiklos tikslas yra suvienyti žmones su polėkiu: aviatorius, meno, kūrybos ir kitus žmones, jaunimą, besidomintį aviacija ir su aviacija glaudžiai susijusius kitus asmenis, siekiant atgaivinti Lietuvos oreivystės tradicijas bei nuosekliai plėtoti ir vystyti aviaciją tiek sportine kryptimi, tiek aviacijos teikiamų privalumų pritaikymo kitose srityse.

Pagrindiniai įvykiai mūsų veikloje:
- Surengta Lietuvos akrobatinio skraidymo "B" ir "C" kategorijų čempionatai, 2007m
- Surengtos tarptautinės V.Lapėno taurės varžybos, 2008m
- Surengtas Lietuvos akrobatinio skraidymo "C" kategorijos čempionatas, 2008m
- Suorganizuota aviacijos šventė „Žmogus paukštis“, 2008m
- VŠĮ "Žmogus paukštis" pilotai dalyvavo Lietuvos akrobatinio skraidymo "C" kategorijos čempionate, tarptautinės V.Lapėno taurės varžybose, FAI Pasaulio Yak-52 akrobatinio skraidymo čempionate Rusijoje, 2008m
- Įsteigta Ultralengvųjų orlaivių pilotų mokykla "Žmogus paukštis", malūnsparnių pilotų, instruktorių ir techninio aptarnavimo personalo paruošimas, 2008m
- VŠĮ "Žmogus paukštis" tapo Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos ir Lietuvos Ultralengvųjų orlaivių federacijos nariu, 2009m
- Bendradarbiaujant su žurnalu "Aviacijos pasaulis" surengta "Spaudos diena kitaip", 2009m
- Surengtas Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionatas, 2009m
- Rojūnų aerodrome surengtas FAI Pasaulio Yak-52 akrobatinio skraidymo čempionatas, 2009m
- VŠĮ "Žmogus paukštis" pilotai dalyvavo Lietuvos akrobatinio skraidymo "A" ir "C" kategorijos čempionatuose, FAI Pasaulio Yak-52 akrobatinio skraidymo čempionate Rojūnuose, bei Europos Advanced akrobatinio skraidymo čempionate, Lenkijoje, 2009m,
- Sudalyvauta Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) akrobatinio skraidymo komisijos (CIVA) metiniame ataskaitiniame susirinkime, Oškoše (JAV), 2009m 
- Dalyvauta organizuojant akrobatinio skraidymo varžybas Kinijoje - China International Airsports Fiesta, 2009m
- Dalyvauta aviacinio personalo kvalifikacijos kėlimo kursuose - Rotax variklių aptarnavimo seminare Maskvoje, 2010m
- Dalyvauta FAI Pasaulio Advanced akrobatinio skraidymo čempionate Lenkijoje, 2010m
- Dalyvauta Druskininkų miesto šventėje "Druskininkai - sveikatos šaltinių kurortas" kurios metu į padangę malūnsparniu pakeltas fotografas užfiksavo šventės akimirkas, 2011m
- Malūnsparnių pilotų mokyklos pristatymas vyko šventėse "Bike show Millenium 2011" Kaune, "Super Rally 2011" Klaipėdos aerodrome, "Pirties diena" Rumšiškėse, Panevėžio dienų parade, 2011m
- Sudalyvauta aviakonstruktorių sąskrydyje Kėdainiuose, 2011m
- Skraidymo mokyklos pilotai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Švedijoje, 2011m
- Įstaigos pilotai dalyvavo akrobatinių skrydžių stovykloje Ukrainoje, 2012m
- Vilniuje vykusiame Lietuvos aeroklubo 85-mečio minėjime pristatyta malūnsparnio parodomoji programa, 2012m
- Skraidymo mokyklos pilotai pademonstravo skrydį malūnsparniu aviacijos šventėje Zokniuose "Plieno sparnai 2012", 2012m 
- VŠĮ "Žmogus paukštis" pilotas Rusijoje vykusiame Pasaulio Jak-52 kategorijos čempionate laimėjo trečią komandinę vietą, 2012m
- Dalyvauta FAI Pasaulio Advanced akrobatinio skraidymo čempionate Vengrijoje, 2012m

Įstaiga planuoja ir toliau rengti ne tik įvairias varžybas, čempionatus, šventes, parodomuosius skrydžius, bet ir organizuoti įvairių aviacijos sričių specialistų tobulinimosi kursus tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, skaityti paskaitas, organizuoti stovyklas, praktinius užsiėmimus, steigti aviatorių ir aptarnaujančio personalo rengimo mokyklą, užsiimti literatūros aviacijos tema leidybine veikla, užsiimti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemų sprendimu, doros, atviros, žinių siekiančios asmenybės ugdymu, kūrybinių gebėjimų atskleidimu ir vystymu, bei užsiimti su šiais tikslais susijusia veikla, įgyvendinant įstaigos steigėjų užsibrėžtus tikslus.